а

Активности

Организација Gayten-LGBT одржала је данас у седишту Заштитника грађана тренинг за пружаоце здравствених услуга: Транс особе у систему здравствене заштите: ка транс-афирмативној пракси, који се организује у оквиру Здравственог пројекта TGEU, а реализује у сарадњи организације Transgender Europe и транс и ЛГБТИ организација из пет европских земаља: Грузије, Пољске, Србије (Gayten-LGBT), Шпаније и Шведске. Поред два велика међународна истраживања и сарадње с европским институцијама, пројекат укључује и едукацију пружалаца здравствених услуга о положају транс особа и транс-афирмативном приступу у здравственој заштити. У априлу 2017. године одржан је европски тренинг за пружаоце здравствених услуга пред другу по реду конференцију Европског стручног удружења за трансродно здравље (EPATH), а у јуну 2017. године одржавају се тренинзи за пружаоце здравствених услуга у земљама-учесницама у пројекту.

Тренинг је намењен пружаоцима здравствених услуга: лекарима опште медицине, лекарима различитих специјализација, медицинским сестрама и техничарима и здравственим сарадницима који раде у државним и приватним здравственим установама на територији Републике Србије. Циљ тренинга је едуковање пружалаца здравствених услуга о транс-афирмативном приступу кроз унапређење њихових знања о положају и потребама транс особа у систему здравствене заштитите и примену стечених знања и вештина за пружање здравствених услуга у складу са транс-афирмативним приступом. Тренинг је обухватио следеће теме: појмове релевантне за рад с транс особама (пол, род, родни идентитет, сексуална оријентација), статус трансродности у медицинским класификацијама (МКБ, ДСМ) и де/психопатологизацију трансродности, искуства и потребе транс особа и пружалаца здравствених услуга кроз приказ и анализу резултата европског истраживања о транс особама у систему здравствене заштите, представљање модела добре праксе у раду с транс особама и анализу студија случаја уз групну дискусију о примени транс-афирмативног приступа у пружању здравствених услуга.
Тренингу су присуствовале и представнице Стручне службе Заштитника грађана.

Опширније...Маргинализација, изложеност породичном и партнерском насиљу, низак степен образовања, који економско-социјално осамостаљење чини готово немогућим, и даље су преовлађујућа свакодневица велике већине Ромкиња у Србији, поручила је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на конференцији „Ромкиње у Србији: Постигнућа, изазови и перспективе“, коју је у Палати Србија организовао Одбор за родну равноправност Националног савета ромске националне мањине у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.

Полна диференцијација је код радно активних Рома и Ромкиња очигледна будући да мушкарци чине 77,5 одсто, а жене тек 22,5 процента запослених. Иако је јасно да је образовање једини начин на који Роми и Ромкиње могу да превазиђу проблем сиромаштва, резултати истраживања не охрабрују. Према подацима УНИЦЕФ-а, само 64 процента деце из ромских насеља завршава основну школу, док средњу похађа тек 22 одсто адолесцената. „Али чак кад се у тим малим процентима и изборе да добију диплому и успеју да пронађу посао, ми као друштво најчешће нисмо спремни да их прихватимо, јер не желимо да нам, рецимо, услуге пружају припадници и припаднице ромске мањине“, поручила је заменица заштитника грађана.

Ромкиње се суочавају и са повећаним ризиком од насиља у породици и партнерским односима. Стевановић каже да је број Ромкиња које пријављују насиље, према резултатима истраживања Заштитника грађана, занемарљив у односу на укупан број случајева пријављеног насиља. Неопходно је да држава обезбеди ефикасну истрагу случајева насиља над женама и да кривично гони и казни починиоце санкцијама које су сразмерне тежини кривичног дела. Само на тај начин оне ће стећи поверење у систем и храброст да се боре за своја права.

Заменица заштитника грађана указала је да Ромкиње и даље не располажу довољним информацијама о правима у области здравствене заштите и здравственог осигурања и механизмима заштите права, нити ове механизме користе, док се активности на превенцији репродуктивног здравља Ромкиња и њиховом образовању о томе не спроводе системски. Тако, према подацима Републичког завода за статистику и УНИЦЕФ-а, 38 процената свих жена старости 15–49 година, у ромским насељима, изјавило је да никада није користило неку методу да би избегле или одложиле трудноћу, док је 31 проценат Ромкиња имало најмање један абортус.

Опширније...Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, указала je данас на округлом столу „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања у породици“ у Новом Саду на кључне недостатке у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, а пре свега на неопходност да институције система препознају постојање насиља у његовој најранијој фази и да ефикасно интервенишу у циљу заштите жртве. За то је, како је навела Стевановић, потребна адекватна стручност и поседовање потребних знања и вештина запослених које су у непосредном контакту са жртвом насиља.

Након испитивања више десетина случајева током прошле године, Заштитник грађана је упутио 104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима и заштите деце од злостављања и занемаривања у породици. Том приликом утврђено је, између осталог, да институције у систему заштите од насиља у породици неретко партнерско насиље квалификују као породични проблем и брачни сукоб због чега га не испитују, а да се мере у случају пријаве насиља у породици и партнерским односима не предузимају или се то чини на неодговарајући начин и неблаговремено.

 Мултисекторска сарадња није на задовољавајућем нивоу, нагласила је Стевановић, а полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују благовремено и у довољној мери информације које су од виталног значаја за евентуално даље предузимање мера у циљу заштите жртве насиља и њене деце.

Опширније...Заменица заштитника грађана је представила резултате анализа Заштитника грађана садржаних у посебним извештајима за заштиту жена од насиља, док је посебан део скупа био посвећен дискусији представника Заштитника грађана и центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, судова и тужилаштва са територије Јужнобачког округа о поступању у случајевима насиља над децом и женама. Изнета су искуства ових органа и институција у поступцима, дефинисању проблема и недостатака у функционисању система заштите са којима се сусрећу у непосредном раду са жртвом, као и предлог мера за њихово отклањање.

Опширније...Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, учествовала је данас на Регионалном дијалогу у склопу пројекта “Бити ЛГБТИ у источној Европи“, у организацији програма Уједињених нација за развој (УНДП) и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

Стевановић је представила рад Заштитника грађана у области остваривања, заштите и унапређења права ЛГБТИ особа и нагласила да је она данас у Србији једна од најугроженијих група грађана, која се – због свог родног идентитета и сексуалне оријентације – суочава са бројним проблемима, укључујући и озбиљне и тешке облике насиља и дискриминације.

„ЛГБТИ особе веома ретко користе своје право да се обрате Заштитнику грађана, иако нам је свима позната чињеница да се њихова права крше у различитим областима јавног и приватног живота. На основу овога можемо закључити, као што и налази многих истраживања показују, да особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета немају поверења у надлежне институције и нису у довољној мери оснажене како би им се обратиле“, истакла је Стевановић.

Она је позвала надлежне органе да неодложно интензивирају напоре да кроз законодавне процесе, успостављање правила и стандарда рада, унапређење праксе, едукације и успостављање личне одговорности запослених, обезбеди пуну заштиту особа другачије сексуалне оријентације од сваког облика насиља и дискриминације, истовремено наглашавајући значај јавне речи у отклањању стереотипа и предрасуда о ЛГБТИ особама и развијању нулте толеранције према њиховој дискриминацији и угрожавању.

Заштитник грађана организoваће у периоду од 24. 03. до 28. 04. 2017. године округле столове на тему „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања у породици“. Округли столови биће одржани у Новом Саду, Петровцу на Млави, Ужицу, Краљеву и Врању.

На округлим столовима учествоваће представници центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, судова и тужилаштава са територије Јужнобачког, Браничевског, Златиборског, Рашког и Пчињског округа.

Округли столови посвећени су размени искустава у раду надлежних органа у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима и заштите деце од злостављања и занемаривања у породици, препознавање проблема и недостатака у функционисању система заштите и предлагање мере за њихово отклањање, са освртом на посебне извештаје Заштитника грађана о заштити жена од насиља и 104 системске препоруке које је, након испитивања више десетина случајева, Заштитник грађана упутио органима 2016. године.

Опширније...Убиства жена у породици или партнерским односима најчешће су коначан исход дуготрајног насиља над жртвом. Фемициду скоро без изузетка претходи насиље према жртви, а неретко и према члановима породице и трећим лицима изван породичног окружења, и тој чињеници се не поклања довољно пажње, рекла је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић у Скупштине АП Војводине у Новом Саду.

Стевановић је на конференцији мреже ,,Живот без насиља“, под називом ,,Истанбулска конвенција – Одговорност и обавезе институција“ указала да се надлежни органи по правилу не проверавају историју (породичног/партнерског) насиља у случајевима фемицида. Историја насиља често није део извештаја и одлука надлежних органа у поступцима који се, након убиства жене, воде, нити она има утицај на коначне одлуке о кривици учиниоца и приликом одмеравања санкције. Она је навела да налази до којих Заштитник грађана долази у поступцима контроле правилности и законитости рада органа у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, покренутим по притужбама грађана/ки и по сопственој иницијативи, између осталог, у 14 случајева убистава жена (фемицида), од стране њихових (бивших) партнера, односно чланова породице, у 12 случајева фемицида, као и у 46 случајева насиља у породици и партнерским односима указују на релативизацију феномена насиља у породици од стране поступајућих службеника, која произилази из његовог неразумевања, односно давање пријављеном насиљу значења брачног или партнерског сукоба. Из овога произилазе неодговарајуће одлуке органа, непредузимање одговарајућих мера и неадекватан и неблаговремен избор мера за заштиту жена од насиља.

Гордана Стевановић је додала да је Заштитник грађана утврдио и да се информацијама које се односе на насиље не посвећује дужна пажња, што утиче на ефикасност рада органа и избор мера за заштиту жртве, као и да често изостаје редовна размена свих информација или се не спроводи благовремено. Поменути пропусти више су резултат непримењивања прописа и стандарда који већ постоје, а мање резултат недостатака у правном и стручном оквиру, указала је заменица заштитника грађана.

Конференција под називом ,,Локалне заједнице против родно заснованог насиља према женама“ одржана је данас у Врњачкој Бањи. Главне теме конференције биле су мултисекторски приступ у спречавању насиља према женама, специјализоване услуге за жене са искуством насиља, као и превенција насиља над женама.

Професорка Правног факултета у Нишу Невена Петрушић је на првој сесији говорила о важности мултисекторског приступа у спречавању насиља над женама, указала на проблеме и представила стандарде у овој области, на које се наша држава обавезала ратификацијом Истанбулске конвенције, као и на решења садржана у новом Закону о спречавању насиља у породици. На истој сесији Борјана Перуничић представница стручне службе Заштитника грађана указала је на недостатке у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, које је у свом раду уочио Заштитник грађана. Она је представила препоруке, које су упућене надлежним органима, како би недостаци били отклоњени, а свеобухватна и ефикасна заштита жртава насиља омогућена, наводећи при том и одговоре надлежних органа.

На конференцији су учествовали представници и представнице органа из градова Расинског округа и организација цивилног друштва из Србије, Црне Горе и Републике Српске, које се баве пружањем подршке женама са искуством насиља. Овај скуп је организовало Удружење жена Пешчаник, Мрежа жена Расинског округа и Мрежа ,,Жене против насиља“, уз подршку Фонда Уједињених нација за елиминисање насиља према женама.

baner1