а

Заштитник грађана је на основу досадашњих пристиглих одговора високошколских установа утврдио да већина универзитета у Републици Србији није усвојила Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања, односно да високошколске установе у светлу актуелних дешавања на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, убрзано раде на изради истих.

Заштитник грађана је такође установио да већ усвојен правилник од стране Универзитета у Београду као кровни акт о заштити од сексуалног узнемиравања предвиђа поступак посредовања који подразумева суочавање потенцијалне жртве и потенцијалног починиоца, а који би могао да доведе до ретрауматизације, односно секундарне виктимизације подносиоца и подноситељки пријава. Стога, полазећи од својих законом прописаних овлашћења да поред покретања и вођења поступка, има право да пружањем добрих услуга у циљу унапређења рада установа образовања и заштите људских права и слобода, Заштитник грађана је упутио мишљење свим високошколским установама у Републици Србији, у коме је затражио да се наведени поступак посредовања не прописује, односно да се приступи изменама већ усвојеног правилника.

У наведеном мишљењу, Заштитник грађана је позвао све високошколске установе да у року од 30 дана од дана пријема мишљења усвоје правилнике и подсетио да је поштовање људских права и грађанских слобода као и забрана свих видова дискриминације принцип на коме се заснива високошколско образовања у Републици Србији, што је и прописано Законом о високом образовању.

У самом мишљењу Заштитник грађана је указао да би универзитети требало да, у сарадњи са другим високошколским установама и организацијама цивилног друштва, организују обуке за поверенике са циљем њиховог сензибилисања за питања родно заснованог насиља, родне дискриминације, сексуалног узнемиравања и уцењивања, односно поседовања адекватних знања о распрострањености и последицама ових појава.

По достављању наведеног акта свим високошколским установама у Републици Србији, Заштитник грађана ће објавити мишљење на својој интернет презентацији.

Након примљеног изјашњења Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Заштитник грађана ће у склопу испитног поступка који је покренуо над радом тог факултета, у просторијама факултета обавити непосредан увид у поступање установе поводом пријава студената за потенцијално полно узнемиравање од стране запослених.

Том приликом Стручна служба Заштитника грађана обавиће консултативни разговор са управом, а по потреби и са повереником за равноправност при факултету.

Тренутно Заштитник грађана проверава да ли су сви факултети именовали поверенике за равноправност при универзитетима који имају усвојен Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања. Поред државних, провера ће се односити и на приватне факултете.

Заштитник грађана Зоран Пашалић затражио је данас од ректора универзитета у Републици Србији да га известе о томе да ли су ти универзитети усвојили правилнике или друге акте којима се регулише поступак ради спречавања и заштите од сексуалног узнемиравања на високошколским установама у Србији. Пашалић је допис упутио у оквиру активности које је институција предузела ради утврђивања законитости и правилности рада Архитектонског факултета Универзитета у Београду због сумње на постојање сексуалног узнемиравања студената од стране запослених на том факултету.

Заштитник грађана тим поводом истиче да је посебно узнемирујуће за друштво када се говори о постојању потенцијалног сексуалног узнемиравања у образовним установама, стога морамо отклонити сваку сумњу да постоји било какав вид узнемиравања или злостављања.

Заштитник грађана још једном наглашава да је циљ оснаживање жртава свих видова узнемиравања да то пријаве без бојазни да ће трпети последице због тога.

Заштитник грађана је поступајући по сопственој иницијативи, а на основу сазнања из медија да постоји сумња о потенцијалном сексуалном узнемиравању студената и студенткиња од стране запослених, покренуо испитни поступак законитости и правилности рада Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Тим поводом Заштитник грађана је од управе факултета затражио да га у року од десет дана од дана пријема акта о покретању поступка обавести о томе да ли је факултет до сада примио пријаве везано за сексуално узнемиравање. Уколико јесте, шта је предузео тим поводом, а у случају да није, шта ће предузети поводом навода који су објављени на друштвеној мрежи Instagram.

Заштитник грађана подсећа да је Универзитет у Београду 2021. године усвојио Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања којим су прописане радње и мере које факултет мора предузети од којих је једна и постојање повереника за равноправност при свакој од установа Универзитета у Београду. У току испитног поступка, Заштитник грађана ће утврдити и које мере превенције су предузете од стране факултета, односно да ли су исте изостале.

„Нулта толеранција“ на сексуално узнемиравање и указивање студентима и студенткињама факултета да се ослободе страха и поднесу пријаве, а на државним органима и институцијама је да предузму мере из своје надлежности - наглашава заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић истовремено позива све студенткиње и студенте који су се обраћали управи факултета због потенцијалног сексуалног узнемиравања од стране запослених да се обрате и Заштитнику грађана, при чему ће уживати пуну заштиту података о личности.

baner1