а

b_280_0_16777215_00_images_20200630_Duga.jpgЗаштитник грађана састао се данас са представницима Асоцијације Дуга из Шапца како би се договорили о започињању заједничке реализације активности посвећених пружању подршке јединицама локалне самоуправе у циљу инкорпорирања мера за унапређивање положаја ЛГБТИ особа у локалне акционе планове (ЛАП). Активности ће бити складу са препоруком коју је Заштитник грађана упутио у свом редовном годишњем извештају за 2017. годину, а затим поновио у извештајима за 2018. и 2019. годину, да органи јединица локалне самоуправе треба да у локалне акционе планове експлицитно укључе ЛГБТИ особе и пропишу мере за унапређивање положаја тих особа, као и да за те активности одвоје одговарајућа буџетска средства.

Наведена активност ће се реализовати у оквиру пројекта Савета Европе „Промоција различитости и равноправности у Србији“, подржаног од стране Европске Уније.

b_280_0_16777215_00_images_Logo_varijanta_1.jpg

 

Заштитник грађана је у оквиру кампање ,,Пружи подршку” поводом обележавања Међународног дана поноса 27. јуна 2020. године свој лого обојио у дугине боје као знак подршке ЛГБТИ особама.

b_280_0_16777215_00_images_20200626dan_ponosa.jpgЗаштитник грађана указао је, поводом Међународног дана поноса 27. јуна, да се ЛГБТИ особе у Србији и даље сусрећу са нападима, претњама и насиљем и поновио да су потребне измене Кривичног законика којима ће се кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације и родног идентитета третирати као дела расизма и нетолеранције.

Заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић је са сарадницама у петак, 26. јуна, истакла заставе ЛГБТИ покрета на згради ове независне државне институције у знак подршке особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

Лого Заштитника грађана на званичном интернет сајту ове институције у суботу, 27. јуна, биће прекривен заставом дугиних боја.

Заштитник грађана констатује да се припадници ЛГБТИ заједнице још увек суочавају са насиљем, претњама, говором мржње и злочинима из мржње услед предрасуда и указује да се у Србији недовољно примењује институт злочина из мржње и не спроводе мере посвећене подизању свести о правима ЛГБТИ особа.

Поред ових проблема, Заштитник грађана наводи и правну неуређеност истополних заједница и последица прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, али и проблем одржавања хормонског статуса транс особа због чега је у извештају за прошлу годину поновио препоруку Влади Србије о потреби регулисања правних последица прилагођавања пола и родног идентитета.

Међу бројне проблеме младих ЛГБТИ особа у Србији спада и тешка егзистенцијална ситуација у којој се нађу након што породицама саопште своју сексуалну оријентацију јер за њих не постоје одговарајући сервиси подршке, указује Заштитник грађана.

По питању заштите права интерсекс особа, Заштитник грађана подсећа да је у извештају за 2019. годину указао да Закон о забрани дискриминације и други релевантни закони експлицитно не забрањују дискриминацију интерсекс особа, иако је Република Србија добила такву препоруку у Трећем циклусу Универзалног периодичног прегледа Уједињених нација 24. јануара 2018. године.

Међународни дан поноса се обележава у знак сећања на протесте ЛГБТИ особа против систематског хапшења, прогона и злостављања од стране америчких власти који су почели у ноћи између 27. и 28. јуна 1969. године у Њујорку и представљају зачетак организованог активизма ЛГБТИ заједнице. Понос у контексту прославе Међународног дана поноса означава потребу да ЛГБТИ особе живе достојанствено и равноправно са осталим грађанима и грађанкама.

b_280_0_16777215_00_images_20200120_Dasezna.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић са сарадницом састала се данас са представницима Удружења "Да се зна!" које се бави мониторингом и евиденцијом злочина из мржње према ЛГБТИ особама као и пружањем правне и психолошке подршке жртвама злочина из мржње, дискриминације и говора мржње.

Стојановић је на састанку указала на поступке које је Заштитник грађана покретао и које тренутно води, а односе се на остваривање и заштиту права ЛГБТИ особа, додајући да је остварена сарадња Заштитника грађана са организацијама цивилног друштва показала своје позитивне резултате, пре свега кроз адекватну размену информација и активности усмерене на унапређење и заштиту права ЛГБТИ заједнице.

Драгослава Барзут, извршна директорка Удружења "Да се зна!" навела је да се, након усвајања и почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи, отворио низ питања у вези примене овог прописа, посебно када је реч о могућностима за бесплатну правну помоћ и подршку ЛГБТИ особама. Ова питања била су тема састанка организација цивилног друштва, а Удружење је у новембру 2019. године затражило одржавање састанка са Министарством правде ради разрешавања ових питања. Представници Удружења навели су да се недовољно примењује институт злочина из мржње и истакли да је и даље један од значајних проблема дужина трајања судских поступака. У 2019. години пријављено је неколико случајева насиља због стварне или претпостављене сексуалне оријентације или родног идентитета жртве, али ови случајеви нису могли бити процесуирани због тога што је извршилац непознат а реч је о кривичним делима која се не гоне по службеној дужности.

Заменица заштитника грађана указала је на надлежности Заштитника грађана и законска ограничења када је реч о поступању правосудних органа, али је истакла да ће се Заштитник грађана бавити питањем примене Закона о бесплатној правној помоћи, у циљу обезбеђивања адекватне правне заштите ЛГБТИ особа. Она је позвала организације цивилног друштва које се баве правима ЛГБТИ особа да се обраћају Заштитнику грађана у свим случајевима када сматрају да је радом органа власти, који потпадају под контролна овлашћења омбудсмана, дошло до повреде права и интереса ЛГБТИ особа.

 

Управа за биомедицину, уважавајући ставове Заштитника грађана да Правилник о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона садржи одредбе које нису у складу са усвојеним стандардима остваривања људских права и недискриминације, исказала је спремност да овај подзаконски акт измени. Управа је Заштитнику грађана доставила предлог новог текста спорних одредби, а Заштитник грађана дао је и додатне сугестије, чиме ће се елиминисати стигматизација ЛГБТИ особа и патологизација различите сексуалне оријентације. 

Данас је одржан редован састанак Заштитника грађана, Регионалног савеза ЕРА из Србије и ЛГБТИ организација чланица ЕРА савеза за Србију (удружења „Изађи“, „Гетен“, „ЦРПЦ“ и „Лабрис“). На састанку су представљене активности Регионалног савеза, организација чланица и Заштитника грађана у области права ЛГБТИ особа, као и активности које су планиране за наредни период.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је истакао да ће разговарати са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези са мерама које је ово министарство предузело и намерава да предузме у циљу правног регулисања истополних заједница и правних последица прилагођавања пола родном идентитету.

b_280_0_16777215_00_images_20191224_133552.jpgПоводом иницијативе Центра за кризну политику и реаговање којом је Заштитник грађана препознат као носилац дела обуке за поступање са ЛГБТИ особа у миграцијама и избеглиштву, помоћница Генералног секретара Наташа Јовић указала је да је Заштитник грађана већ упутио мишљење са препорукама, од којих је једна и обезбеђивање потребних обука за запослене у Комесаријату за избеглице и миграције о положају осетљивих група, укључујући и ЛГБТИ особе. Она је истакла да потреба за обучавањем о положају ЛГБТИ особа у миграцијама и избеглиштву недвосмислено постоји, не само код запослених у Комесаријату, већ и оних који раде у другим органима и установама које поступају са избеглицама и мигрантима. Заштитник грађана располаже одговарајућим компетенцијама и искуствима у држању обука о положају рањивих група и стога ће се радо одазвати позиву да учествује у планираним едукативним активностима.

На састанку је било речи и о текућим поступцима које води Заштитник грађана а који се односе на права ЛГБТИ особа, између осталог и поступци који се воде у вези несташицом лекова за транс жене, жене у менопаузи и жене којима је рађена хистероктомија и спорним одредбама Правилника о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона.

Представници организација обавестили су Заштитника грађана о раду радне групе за израду Нацрта Стратегије превенције и заштите дискриминације, чији је члан и представник Регионалног савеза ЕРА. Иако је Министарство та рад, запошљавање, борачка и социјална питања решењем укључило у радну групу и представника организација које се баве ЛГБТИ правима, ова радна група није се састајала у новом сазиву, истакао је представник ЕРА. Заштитник грађана очекује да ће у наредном периоду радна група за израду Нацрта Стратегије превенције и заштите дискриминације интензивирати свој рад и да ће ЛГБТИ организације бити активно укључене у израду овог стратешког документа и пратећег Акционог плана.

 

У оквиру активности Заштитника грађана поводом обележавања Међународног дана људских права, представница Стручне службе Заштитника грађана учествовала је на догађају поводом обележавања годишњице рада Саветовалишта за ЛГБТ+ особе. Удружење „Да се зна!“ је, у сарадњи са општином Врачар и УК Божидарац отворило Саветовалиште за ЛГБТ+ особе у децембру 2018. године, као део пројекта ,,Јавно заступање у локалним заједницама“, спроведеног уз подршку Траг фондације, у оквиру кога је спроведено више од 90 индивидуалних психолошких саветовања. У Саветовалишту, које је постало сигуран простор за сваку ЛГБТ+ особу се одржавају и едукације и неформални разговори, спроводи индивидуално психолошко саветовање. Премијерно је приказана и изложба „LGBTQ Romi“ аутора Франка Васића.

baner1